Rantakylän normaalikoulu

JOENSUU Rantakylän koulu on Itä-Suomen yliopiston opettajaksi opiskelevien harjoittelukoulu, joka tarjoaa yhtenäisen opinpolun perusasteen luokilla 1. – 9. Koulun toiminnan painopisteitä ovat yhteisopettajuus, tieto- ja viestintäteknologia sekä sen opetuskäytäntöjen kehittäminen. Nämä arvot olivat pohjana myös sisustussuunnittelulle. CDM vastasi koulun noin 4000 neliömetrin kaluste-, sisustus ja tekstiilisuunnittelusta. Suunnittelun lähtökohtana oli pedagoginen suunnitelma. Hankintojen pohjaksi tehtiin myös […]